Follow Us:
Title Image

Vị trí

District 1

Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Address: 43 Đinh Tien Hoang street, Ben Nghe ward, District 1 | Phone: 08 88080362 | Hotline: 028 73.000.362

District 1

Chi nhánh Trần Cao Vân

Address: 25 Tram Cao Van, Đa Kao Ward, District 1 |Phone: 08 88022362| Hotline: 028 73.000.362

District 1

Chi nhánh Đề Thám

Address: 267 De Tham, Pham Ngu Lao, District 1|Phone: 0888.153.362 | Hotline: 028 73.000.362

 

District 1

Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi

Address: 27 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao Ward, District 1 |Phone: 08 88022362| Hotline: 028 73.000.362

District 1

Chi nhánh Cô Bắc

Address: 133 street, Cô Giang ward, District 1 | Phone: 08 88080362 | Hotline: 028 73.000.362

   

District 2

Chi nhánh Thảo Điền

Address: 33 Thao Dien, Thao Dien Ward, District 2|Phone: 0888.310.362 | Hotline: 028 73.000.362

District 2

Chi nhánh Sala

Address: B2-00.06 Sarimi Building, Sala Urban Area, An Lợi Đông Ward, Dicstrict 2, Tp. HCM|Phone: 0888.350.362 | Hotline: 028 73.000.362

District 7

Chi nhánh Cảnh Viên

Address: 18 C Street, Cảnh Viên Quarter, Tân Phú Ward, District 7, TP HCM|Phone:0886007362| Hotline: 028 73.000.362

 

District 7

Chi nhánh Nguyễn Đức Cảnh

Address: 55 Nguyen Duc Canh, Tan Phong, Quan 7|Phone: 0888.350.362 | Hotline: 028 73.000.362

District 7

Chi nhánh Him Lam

Address: 48, 14 street, Him Lam, Tan Hung, District 7|Phone:0886007362| Hotline: 028 73.000.362

 
  

District 7

Chi nhánh Sky

Address: 72 Pham Van Nghi District 7|Phone: 0888.350.362 | Hotline: 028 73.000.362